0771-14 30 30

Frankrike


Vandringsresor till Frankrike

Frankrike är ett stort land, något större än Sverige till ytan. I norr är det låglandsområde och i öster och söder är det mer bergsområde med bl.a. Europas högsta topp, Mont Blanc. Med sina drygt 63 miljoner invånare är det ett av Europas folkrikaste länder där den övervägande delen tillhör katolska kyrkan även om allt färre är kyrkligt aktiva. Aktiviteter så som vandring och cykling är vanligt förekommande och speciellt i bergsområdena finns det väl utvecklad infrastruktur för dessa aktiviteter.


frankrike

Resekalender

  • Januari 2018

  • Februari 2018

  • April 2019

  • September 2019